Un invent pervers

El plàstic s’ha convertit en una de les principals amenaces per a l’ecosistema. La major part del plàstic no desapareix, sinó que es va descomponent en micropartícules.

El 2018 es descobreix, per primera vegada, la presència de microplàstics en la femta humana.

ORGANITZA:

Amb el suport de: 

Amb la col·laboració de:

 

DDS

 

 

Una part dels fons que financen aquesta exposició prové de cabals de la Junta d’Herències de la Generalitat de Catalunya